Od lat współpracujemy z następującymi firmami:

Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o.
 

-    Wyposażenie fabryki w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie p.poż i BHP
-    Okresowe szkolenie pracowników
-    Wyznaczenie oraz wydzielenie stref pożarowych
-    Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
-    Przegląd sprzętu oraz instalacji p.poż.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
 
-    Okresowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
-    Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy
-    Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
-    Okresowy przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego

Harper Hygienics S.A.

-    Wyposażenie fabryki w podręczny sprzęt gaśniczy
-    Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN
-    Okresowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
-    Wyznaczenie oraz wydzielenie stref pożarowych
-    Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
-    Przegląd sprzętu oraz instalacji p.poż.

 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

-    Okresowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
-    Montaż instalacji hydrantowej w obiekcie
-    Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
-    Okresowy przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego


Tchibo Manufacturing Poland Sp. z o.o.
 
- Okresowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Zentis Polska Sp. z o. o.


-    Wyposażenie fabryki w podręczny sprzęt gaśniczy
-    Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN
-    Okresowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
-    Wyznaczenie oraz wydzielenie stref pożarowych
-    Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
-    Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji p.poż.


Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

-    Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN
-    Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji p.poż.
-    Badanie wydajności sieci hydrantowej
-    Impregnacja ognioochronna elementów wyposażenia

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
-    Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
-    Wymiana i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego
-    Przegląd sprzętu oraz instalacji p.poż.
-    Okresowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

-    Wyposażenie Instytutu w podręczny sprzęt gaśniczy
-    Oznakowanie obiektu znakami p.poż i BHP
-    Okresowe szkolenie pracowników
-    Wyznaczenie oraz wydzielenie stref pożarowych
-    Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
-    Impregnacja ognioochronna elementów wyposażenia
-    Przegląd sprzętu oraz instalacji p.poż.

Oraz wieloma innymi  ...