Zawsze aktualna instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Każdy obiekt zakwalifikowany do grupy budynków użyteczności publicznej powinien zostać wyposażony w dyrektywy odnoszące się do zasad zachowania wieloaspektowego bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczą zarówno ogólnych informacji i wytycznych odnośnie budynku, jak również zawierają wskazówki o postępowaniu w razie ewentualnego zagrożenia. Szczególne znaczenie ma zagrożenie pożarowe, które może wystąpić w wyniku podejmowania prac potencjalnie niebezpiecznych lub wynikać z wad w projekcie oraz budowie obiektu.

Wobec istoty utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa, konieczne staje się posiadanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – jest ona wymagana dla nowo powstałych obiektów, jak również w przypadku wdrażania zmian w budynkach stawianych dawniej. Obligatoryjna staje się między innymi wobec budynków biurowych, usługowo-handlowych, oświatowych, medycznych, zakładów produkcyjnych i hal magazynowych.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Warto pamiętać, że istota posiadania omawianej instrukcji odnosi się do utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w danym budynku. Niezbędna wobec tego okazuje się weryfikacja potencjalnych zagrożeń oraz posiadanie dostępu do aktualnych wytycznych postępowania w przypadku niebezpieczeństwa.

Każdorazowa aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna uwzględniać wymagania odnoszące się do konstrukcji i projektu danego budynku, wskazówki dotyczące postępowania podczas podejmowania prac potencjalnie niebezpiecznych i generujących zagrożenie pożarowe, etapy zachowania w sytuacji powstania pożaru oraz inne, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa informacje. Wstępna część dokumentu powinna zawierać odniesienie do aktualnych przepisów prawnych, generujących wytyczne do kreowania instrukcji oraz decydujących o ogólnych wymaganiach i postępowaniu w razie pożaru. W części graficznej zawarte zostają schematy rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych oraz gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych. Do instrukcji dołączone zostają podpisy osób, które się z nią zapoznały.

Podstawy prawne tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Należy pamiętać, że dokumentacja pożarowa może zostać stworzona wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia – jedynie wtedy zachowane zostaną wymagane zasady bezpieczeństwa. Instrukcję opracować może technik lub inżynier pożarnictwa, inspektor lub specjalista ochrony przeciwpożarowej, których szczegółowe kwalifikacje zawarte są ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Co ważne, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna być realizowana co około dwa lata lub częściej, jeśli w budynku dokonywane były zmiany mające wpływ na ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej.