Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN”   to firma świadcząca usługi przeglądu i konserwacji gaśnic już od blisko 20 lat. W tracie lat swojej działalności uzyskaliśmy wszelkie dostępne na rynku certyfikaty i uprawnienia, dzięki którym możemy dokonywać corocznych kontroli, naprawiać usterki oraz konserwować gaśnice. Praca naszych wysoko wykwalifikowanych oraz regularnie szkolonych ekspertów odbywa się w nowoczesnym warsztacie z dostępem do wszelkich niezbędnych narzędzi.

GP-1z BC       GP-4x ABC          GS-5x B      

Przegląd gaśnic – Warszawa i Mińsk Mazowiecki

Obecne prawo polskie wyraźnie mówi o tym, że zgodnie z przepisami wszelkie urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom serwisowym co najmniej raz w roku. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę czasokresy zawarte w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu. W związku z tym chcemy zaproponować Państwu fachową usługę przeglądu gaśnic świadczoną w Warszawie oraz Mińsku Mazowieckim.

 

 

  • a) każda z gaśnic powinna zostać poddana kontroli przed końcem okresu gwarancji, który obejmuje rok od daty produkcji, następnie zaleca się powtarzać przegląd minimum raz na dwanaście miesięcy
  • b) proszki gaśnicze należy wymieniać raz na 5 lat,
  • c) naprawę warsztatową oraz remont gaśnicy należy przeprowadzać co najmniej raz na 5 lat oraz po każdym jej użyciu,
  • d) aby upewnić się, że gaśnice znajdujące się obiekcie są sprawne, należy sprawdzić:
   • ogólny stan gaśnicy,
   • czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
   • ogólny stan węży i prądownic.

Oprócz tego zaleca się:

  • wymianę wszystkich uszkodzonych elementów na nowe, sprawne i koniecznie autoryzowane przez producenta,
  • usunięcie wszelkich usterek zauważonych w trakcie kontroli.

Dowodem przeprowadzenia kontroli oraz wykonania prac konserwatorskich, nasz serwisant wręczy Państwu nalepkę na gaśnicę bądź etykietę zawierającą informacje takie jak nazwa i adres firmy, szczegółową listę czynności, które zostały przeprowadzone wraz z ich opisem, a także datę ostatniej i jednocześnie kolejnej zalecanej konserwacji (miesiąc i rok).

Legalizacje gaśnic

W każdym budynku oraz każdym samochodzie musi być obecna gaśnica. Oprócz tego, że konieczna jest jej obecność, istotne jest również to, by była ona sprawna. Jak zadbać o dobry stan urządzenia przeciwpożarowego w obiekcie lub aucie? Przede wszystkim należy mieć świadomość tego, iż gaśnica podlega przeglądom, które, aby mieć stuprocentową pewność, iż urządzenie będzie działało prawidłowo, powinno się przeprowadzać regularnie raz w roku. Legalizacja gaśnic dotyczy zbiorników gaśnic o masie środka gaśniczego przekraczającej 6 kg, zatem nie będzie podlegać jej gaśnica samochodowa.

Legalizacja gaśnic jest niczym innym, jak potwierdzeniem sprawności przeglądanego urządzenia przeciwpożarowego. Aby stwierdzić, czy spełnia ono wszelkie warunki i byłoby w stanie zapobiec zagrożeniu pożarowemu, należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę. W jej trakcie nasz konserwator oceni zewnętrzny stan sprzętu, ważność i stan proszku gaśniczego, a w razie zauważenia złego stanu technicznego urządzenia - dokona napraw w postaci usunięcia usterek oraz wymiany uszkodzonych elementów.

Chcąc zadbać o stan gaśnic znajdujących się w Państwa zakładzie, powinni Państwo skorzystać z fachowych usług Fireman, wśród których znajdują się między innymi przegląd oraz legalizacja gaśnic. Nasi eksperci sią dostępni w Warszawie i Mińsku Mazowieckim.